Recsk Könyvtár, Információs és Közösségi Hely -

Menu:

Információk
Valid XHTML 1.1
Valid CSS!

Könyvtár bemutatkozás

„Azok a könyvek, amelyek könyvtárak polcain szunnyadnak, még nem készek, vázlatosak, magukban semmi értelmük. Ahhoz, hogy értelmet kapjanak, te kellesz olvasó. Bármennyire is befejezett remekművek, csak utalások vannak bennük, célzások, ákombákomok, melyek pusztán egy másik lélekben ébrednek életre. A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, s az olvasó, aki olvassa."

Kosztolányi Dezső 


   A Recsk nagyközség könyvtára a helyi önkormányzat által fenntartott települési könyvtár a közművelődési hálózat része. A könyvtárban a belső terek felújításával a polcok, bútorok cseréjével és a műszaki berendezések megvásárlásával létrejött egy tartalmilag, technikailag, igényes kulturált könyvtári környezet, amely megfelel az Európai Uniós elvárásoknak és a könyvtárlátogatók széles közönségének.

   A könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, elsőrendű feladata, hogy a község polgárait, olvasó közönségét megfelelő, friss információval lássa el. A könyvtár alapfokú ellátást nyújt a gyermekek és a felnőttek számára, biztosítva az ismeretszerzés, művelődés és szórakozás lehetőségét, könyvek, folyóiratok és elektronikus dokumentumok formájában.

   Az óvodások és az iskolások rendszeresen látogatják a könyvtárat, az óvodásoknak mese-délelőtt, az iskolások szervezetten ismerkednek a könyvtárral. A könyvtárban működő kézműves műhelyben ügyeskednek a gyerekek: ajándékkészítés illetve februárban gipsz alapú velencei álarcokat készítése nagy sikerrel, az itt elkészült álarcokból kiállítást rendezése „Velencei hangulatok" címmel a helyi művelődési házban.

   2007-től minden évben megszervezésre kerül a nyári olvasótábor a gyerekek részére. A tábor célja igénykeltés az irodalmi művek iránt, ez által irodalmi nevelés, a helyes értékrend kialakítása a közvetlen környezetük megismerése, személyiségfejlesztés az iskolaitól eltérő módszerek segítségével. A gyerekek játékos feladatok által akár szóban, akár testbeszéddel, megfelelően tudják kifejezni érzéseiket, gondolataikat. A délelőtti foglalkozások többnyire kreatív csoportjátékokkal, illetve általános intelligenciájukat bővítő feladatokkal teltek el. Délutánonként a gyerekeknek kézügyességüket, fantáziájukat fejlesztik a kézműves foglalkozásokon.

   A 2008-ban nagy sikerrel indult „Olvasókör", az idei évben is folytatja munkáját. Célja: az olvasás népszerűsítése, az olvasók eligazítása a könyvtár által kínált olvasási lehetőségek között, beszélgetések, alkalmak megteremtése, melyek során megoszthatják egymással olvasási tapasztalataikat és olvasmány élményeiket. E mellett közös kulturális programokon és előadásokon részt venni, illetve előadók meghívása a könyvtárba.

   A könyvtár több funkciót lát el: a könyvtári szolgáltatások mellett, kialakításra kerül majd a zenei könyvtár, amely régiónkban egyedülállónak számít. E-magyarország pont működik: e-tanácsadás és ismeretterjesztő tanfolyamok, NAVA-pont szolgáltatás, folyamatban van a helyismereti dokumentumtár kialakítása.